โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
112 หมู่ 7 ถนนบ้านยาง - กลาง ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120   ตำบลกุดเลาะ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
เบอร์โทรศัพท์ 0 4484 7352
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 5 คน
ชื่อ-นามสกุล : ทินกร จุลละนันท์ (นะกร )
ปีที่จบ : 2529   รุ่น :
ที่อยู่ : Tinnakorn Chapman Robin Cottage Manor Farm,Friston Road Knodishall Saxmundham Suffolk United Kingdom Ip171tl
เบอร์มือถือ :
อีเมล์ : tinna.chapman@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สหวั่น ฦาฤทธิ์ (อุ๊ด)
ปีที่จบ : 2530   รุ่น :
ที่อยู่ : วัดอโศการาม
เบอร์มือถือ : 0814661775
อีเมล์ : savant-no1@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายพลเฉลิม เวียนเก่าน้อย (ติ๋ง)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น :
ที่อยู่ : 11/3 เสรีไทย62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510
เบอร์มือถือ : 0859291274
อีเมล์ : Ponchaloem@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กิจจา คนหนองบัว (เอี้ยง)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น :
ที่อยู่ : 2ม.3ต.บ้านบัวอ.เกษตรสมบูรณะจะ.ชัยภูมิ
เบอร์มือถือ : 0968186877
อีเมล์ : Kitja.konnongbua@ail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อิสระ สิทธิวงศ์ (โต้ง)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น :
ที่อยู่ : 193หมู่ที่10 ต.หนองข่า
เบอร์มือถือ : 0934310571
อีเมล์ : sittiwong2519@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม