โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
229 หมู่ 7 ถนนบ้านยาง - กลาง ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120   ตำบลกุดเลาะ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
เบอร์โทรศัพท์ 044 869 629
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 9 คน
ชื่อ-นามสกุล : ศิริพร ฤาชา (เอม)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศิริพร ฤาชา (เอม)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 2532
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศิริพร ฤาชา (เอม)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กิจจา คนหนองบัว (เอี้ยง)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ทินกร จุลละนันท์ (นะกร )
ปีที่จบ : 2529   รุ่น :
อีเมล์ : tinna.chapman@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สหวั่น ฦาฤทธิ์ (อุ๊ด)
ปีที่จบ : 2530   รุ่น :
อีเมล์ : savant-no1@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายพลเฉลิม เวียนเก่าน้อย (ติ๋ง)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น :
อีเมล์ : Ponchaloem@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กิจจา คนหนองบัว (เอี้ยง)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น :
อีเมล์ : Kitja.konnongbua@ail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อิสระ สิทธิวงศ์ (โต้ง)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น :
อีเมล์ : sittiwong2519@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม