ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสุรัตน์ ธรรมประกอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
ลิ้งค์น่าสนใจ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

  สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนตราประจำโรงเรียน Ø ประกอบด้วยคบเพลิง วงกลมล้อมรอบตัวอักษร      พยัญชนะก.และรวงข้าว

อักษรย่อของโรงเรียน Ø ..

สีประจำโรงเรียน Ø เขียว เหลือง    

ธงประจำโรงเรียน Ø พื้นสองสี ส่วนบนสีเขียว ส่วนล่างสีเหลือง