ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

  สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน Ø ประกอบด้วยคบเพลิง วงกลมล้อมรอบตัวอักษร      พยัญชนะก.และรวงข้าว

อักษรย่อของโรงเรียน Ø ..

สีประจำโรงเรียน Ø เขียว เหลือง    

ธงประจำโรงเรียน Ø พื้นสองสี ส่วนบนสีเขียว ส่วนล่างสีเหลือง