ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
   
     
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน
 
     เนื้อร้อง : ทำนอง   นายพงศา  งามละเมียด
 
                     เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม              สง่าสมสถาบันเกรียงไกร
                                มาเถิดมา รักษาเกียรติไว้...............ไม่ยอมให้ใครเข้ามาย่ำยี
                                เกษตรสมบูรณ์นามนี้ประเทือง........สีเขียวเหลืองหัวใจน้องพี่
                                มาเถิดมา รักษาความดี                รักสามัคคีให้เราเจริญ
                                วินัย วิชา สามัคคี                           คำขวัญนี้พวกเราน้องพี่ยึดถือ
                                เป็นแนวทางสร้างตนให้คนร่ำลือ       ว่าลูกเกษตรนี้หรือ ชื่อเกริกไกร
                               วิริเยน ทุกฺขมจเจติ                        คติธรรมนี้ฝังในดวงใจ
                              . ทุกโมงยามสร้างความเพียรไว้          ทุกข์ที่ฝังใจมลายไปสิ้น
...

https://youtu.be/aKH3ImRW1Ms

   ฟังเพลงผ่าน YouTube ด้านล่างได้เลยครับ