ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อ - ข้อมูลโรงเรียน
ติดต่อ - ข้อมูลโรงเรียน
 

ที่ตั้ง ขนาด

โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 229 หมู่ 7  ถนนเกษตร บ้านกลาง ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120 โทรศัพท์ 

044-056972 โทรสาร   044-056972

  E-mail : kasetsomboonwit@gmail.com 

 

เว็ปไซด์ : http://www.kasetwit.ac.th  
 
พื้นที่ทั้งหมด 59 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา
 

 

อาณาเขต

 

      ทิศเหนือ (ติดเขตที่ดินของนายวิชัย และนายลอย บุราณ )

ทิศตะวันออก (ติดเขตที่ดินของนายตาน หาญแท้)

ทิศใต้ (ติดเขตถนนเกษตรบ้านกลาง)

ทิศตะวันตก (ติดเขตที่ดินของนายประเทือง สวัสดิ์ศรี)