ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านหุ่นยนต์และเครื่องบินเล็ก
วันที่ 3-4 กันยายน 2559  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีและกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านหุ่นยนต์และเครื่องบินเล็ก โดยท่านวิทยากร  นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม นายสุรัตน์ ธรรมประกอบ  ผู้อำนวยการ นายศุภชัย บุราณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ นายพรประสิทธิ์ พรหมเมตตา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และ นางสุวภัทร เกษมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้กล่าวต้อนรับท่านวิทยากรและให้กำลังใจนักเรียนเพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและโรงเรียนต่อไป
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2559,22:48   อ่าน 3106 ครั้ง