โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
112 หมู่ 7 ถนนบ้านยาง - กลาง ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120   ตำบลกุดเลาะ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
เบอร์โทรศัพท์ 0 4484 7352
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 24 กันยายน 2559 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ได้จัดโครงการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกสถานที่ โดยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 240 คน และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ความเป็นอยู่ของสัตว์ชนิดต่างๆ และเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2559,20:19   อ่าน 1319 ครั้ง