ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
จดหมายข่าวเขียวเหลือง มกราคม 2562
วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเกียรติคุณของโรงเรียนสู่ชุมชน
เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจระหว่างบุคคลภายในและภายนอกโรงเรียน
“ สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่าน พบกับวารสาร เขียว - เหลือง (เดือนมกราคม 2562) ”
                วารสารเขียว - เหลือง
ก็ยังคงทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร การจัดกิจกรรม โครงการต่างๆ ของโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม เชิญทุกท่านติดตามรายละเอียดในวารสารได้ค่ะ
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2562,16:35   อ่าน 764 ครั้ง