โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
229 หมู่ 7 ถนนบ้านยาง - กลาง ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120   ตำบลกุดเลาะ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
เบอร์โทรศัพท์ 044 869 629
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom ประกอบการใช้สื่อ So

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom ประกอบการใช้สื่อ Social Media เรื่อง หน้าที่พลเมือง

                   กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้วิจัย         นางสาวสุจิรา  เรียนทับ

ตำแหน่ง         ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ปีที่ศึกษา         2560

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2561,10:33   อ่าน 57 ครั้ง