ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานมุทิตาจิต เนื่องในงานเกษียนอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒
งานมุทิตาจิต เนื่องในงานเกษียนอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒
วันวาน จดจำไว้  ตราตรึงใจตลอดกาล
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
 

 
นายสุวิชา ดิเรกโภค ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
นายสมาน รังกลาง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นายบุญส่วน คลังระหัด ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางธนารักษ์ เฮียงโฮม ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายองอาจ อุตมะแสงจันทร์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
 
กำหนดการ
เวลา ๑๗.๓๙ น. พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ๑๙.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหาร ๒๓.๐๐ น. เสร็จพิธี

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2562,00:00   อ่าน 341 ครั้ง