ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส (Covid – 19) และการป้องกันโรคไข้เลือดออก หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมหน้าเสาธง โดยมี “นางรวีวรรณ สกุลหิรัญดีเลิศ” พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดเลาะ เป็นผู้ให้ความรู้ และมี “นายพรศักดิ์ จงไกรจักร” ปลัดอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ได้พบปะกับ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวพร้อมมอบมาตรการป้องกันโรค  โคโรนาไวรัส (Covid – 19) ให้กับนักเรียน ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ (อาคารโดมหน้าเสาธง) โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2563,00:00   อ่าน 323 ครั้ง