ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปี 59

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

- รับสมัครวันที่ 20-24 มีนาคม 2559
      - เวลา 08.30 - 16.30 น.
             ไม่เว้นวันหยุดราชการ
      - สอบวันที่ 3 เมษายน  2559
      -  เวลา 09.00 น.
      - ประกาศผลวันที่ 7 เมษายน 2559
      - เวลา 09.00 -16.30 น.
      - มอบตัววันที่ 9 เมษายน 2559
      - เวลา 09.00 - 16.30 น.

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

- รับสมัครวันที่ 20-24 มีนาคม 2559 
- เวลา 08.30 - 16.30 น.
        ไม่เว้นวันหยุดราชการ
- สอบวันที่ 27 มีนาคม  2559
-  เวลา 08.30 - 16.30 น.
- ประกาศผลวันที่ 3 เมษายน 2559
- เวลา 09.00 -16.30 น.
- มอบตัววันที่ 10 เมษายน 2559
- เวลา 09.00 - 16.30 น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียด
    ได้ที่ฝ่ายวิชาการ

โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2559,00:00   อ่าน 984 ครั้ง