โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
229 หมู่ 7 ถนนบ้านยาง - กลาง ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120   ตำบลกุดเลาะ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
เบอร์โทรศัพท์ 044 869 629
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

.............................................................................................................

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  27- 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สอบวัดความรู้ 1 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ประกาศผลสอบ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.
รายงานตัวและมอบตัว 6 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 15.30 น.
ลงทะเบียนและเปิดภาคเรียน 8 พฤษภาคม 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นายสุรัตน์  ธรมมประกอบ 0817252485
นายศุภชัย  บุราณ 0819660332 นางสาวสุพัตรา   แจ่มใส 0862598612
..........................................................................................................

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  27- 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สอบวัดความรู้ 2 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ประกาศผลสอบ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.
รายงานตัวและมอบตัว 6 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 15.30 น.
ลงทะเบียนและเปิดภาคเรียน 8 พฤษภาคม 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นายสุรัตน์  ธรรมประกอบ 0817252485
นายศุภชัย  บุราณ 0819660332 นางสาวสุพัตรา   แจ่มใส 0862598612
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2560,00:00   อ่าน 567 ครั้ง