ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

.............................................................................................................

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  27- 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สอบวัดความรู้ 1 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ประกาศผลสอบ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.
รายงานตัวและมอบตัว 6 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 15.30 น.
ลงทะเบียนและเปิดภาคเรียน 8 พฤษภาคม 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นายสุรัตน์  ธรมมประกอบ 0817252485
นายศุภชัย  บุราณ 0819660332 นางสาวสุพัตรา   แจ่มใส 0862598612
..........................................................................................................

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  27- 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สอบวัดความรู้ 2 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ประกาศผลสอบ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.
รายงานตัวและมอบตัว 6 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 15.30 น.
ลงทะเบียนและเปิดภาคเรียน 8 พฤษภาคม 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นายสุรัตน์  ธรรมประกอบ 0817252485
นายศุภชัย  บุราณ 0819660332 นางสาวสุพัตรา   แจ่มใส 0862598612
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2560,00:00   อ่าน 753 ครั้ง