ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ครูรุ่งลาวรรณ เฉยฉิว

ชื่อเรื่อง       ผลการใช้ชุดกิจกรรมร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้     (Inquiry Method : 7E) เรื่อง ระบบย่อยอาหารละการสลายสารอาหารระดับเซลล์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว30241 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้วิจัย      นางสาวรุ่งลาวรรณ  เฉยฉิว

ปีที่ศึกษา      2559


ดาวโหลดไฟล์ บทคัดย่อ ด้านล่างครับ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 717 ครั้ง