ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้ (อ่าน 91) 02 พ.ค. 60
ประกาศโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม (อ่าน 81) 02 พ.ค. 60
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 160) 26 มี.ค. 60
เชิญร่วมงานพบปะสังสรรค์ 43 ปี ศรี ก.ส.2560 (อ่าน 91) 26 มี.ค. 60
การใช้บทเรียนออนไลน์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Visual Basic (อ่าน 136) 04 ก.พ. 60
ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ พระพระจำสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (อ่าน 198) 14 ธ.ค. 59
แบบเกียรติบัตร (อ่าน 673) 30 มิ.ย. 59
การประกวดแข่งขัน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่าน 726) 24 มิ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม หนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโค (อ่าน 388) 24 พ.ค. 59
เปิดเผยราคากลางหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการสนับสนุน ค่าใช (อ่าน 302) 24 พ.ค. 59
คณะกรรมการฝ่ายประสานงานศิษย์เก่า (อ่าน 421) 17 มี.ค. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปี 59 (อ่าน 571) 15 มี.ค. 59
เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยครูสุวารี บัวงาม (อ่าน 414) 16 ก.พ. 59
โรงเรียนเกษตรสมบุรณ์ (อ่าน 465) 13 ม.ค. 59
รายชื่อคณะครูประสานงาน คืนสู่เหย้า ๔๑ ปี ศรี ก.ส. (อ่าน 942) 17 ก.พ. 58
รับชมวิดีทัศน์ แนะนำโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 2558 (อ่าน 2019) 03 ก.พ. 58
แจ้งคณะครูส่งข้อมูลประวัติส่วนตัว (อ่าน 745) 03 ก.พ. 58
แจ้งการเปลี่ยน E-Mail โรงเรียน และชื่อ เว็บไซต์ โรงเรียน (อ่าน 717) 02 ก.พ. 58
ผ้าป่าการศึกษา คืนสู่เหย้า ๔๑ ปี ศรี ก.ส. (อ่าน 971) 02 ก.พ. 58