ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นาคำนึง รักษาชนม์
ครู คศ.3

นางเพ็ญประภา วงศ์เกษมศักดิ์
ครู คศ.3

นายไพฑูรย์ หินเมืองเก่า
ครู คศ.3

นายพัชรวัฒน์ ศิริมงคลกุลฐิติพงศ์
ครู คศ.2

นายบัวเรียน คำนกคุ้ม
ครู คศ.2

นายเฉลิมชัย พลดงนอก
ครู คศ.1


ตราสัญลักษ์โรงเรียน