ข้อมูลนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตั้น

ชาย : 385หญิง : 425รวม : 810

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชาย : 224หญิง : 343รวม : 567

รวมนักเรียนทั้งหมด

ชาย : 609หญิง : 768รวม : 1,377

Message us