ข้อมูลนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ชาย : 398หญิง : 442รวม : 840

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชาย : 243หญิง : 359รวม : 602

รวมนักเรียนทั้งหมด

ชาย : 641หญิง : 801รวม : 1,442

Message us
Skip to content