สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางลักขณา ฦาชา
ครู คศ.4
นางสาวนันท์นภัส แซ่ห่าน
ครู คศ.4
นางอรุณศรี ประยูรพันธ์
ครู คศ.4
นายถนอม อาจผักปัง
ครู คศ.3
นางพรทิพา สิติณาจักร
ครู คศ.3
นางกัญญาภัทร คูณสุวรรณ
ครู คศ.3
นายคณพศ ธนกุลชัยศรี
ครู คศ.3
นางสุภาสิณีย์ ทิพรรธ์วรกุล
ครู คศ.3
นายวิทวัส ศรีสุจิตร
ครู คศ.1
นายนิกร พลธรรม
ครูอัตราจ้าง
Message us
Skip to content