ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (SMT)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (SMT)ให้ผู้มีรายชื่อมาสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564ให้ผู้เข้าสอบเตรียม ดินสอ2B ปากกาสีน้ำเงิน และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ มาในวันสอบ

Message us
Skip to content