ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2563

ขอเชิญร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม slot88

Message us
Skip to content