แจ้งปฏิทินปฏิบัติงานใหม่

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม จึงได้แจ้งปฏิทินปฏิบัติงานใหม่

Message us
Skip to content