“นายประกันรักกับสาวประกันภัย” โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

ภาพยนตร์สั้น เรื่อง นายประกันรักกับสาวประกันภัย เป็นภาพยนตร์ในโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดทำโดย นักเรียนโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

Message us
Skip to content